Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

 

KROK 1

 

 

Wybór dystansu: 

 

 

 

KROK 2

 

 

Założenie konta w serwisie slotmarket: w pierwszym polu podajemy swój adres e-mail, w drugim polu powtarzamy adres e-mail. W 3 polu podajemy swoje indywiudalne hasło, które będzie używane do logowania w serwisie. Zaznaczamy pole "Akceptuję Regulamin serwisu". Druga zgoda jest dobrowolna. Klikamy przycisk "NASTĘPNE"

 

 

 

 

KROK 3

 

 

Formularz rejestracyjny:

Czy wyrażasz zgodę na publikację wybranych danych na liście startowej i wynikach? Wybieramy TAK lub NIE

 

a. Dane osobowe

Imię - podajemy swoje imię

Nazwisko - podajemy swoje nazwisko

Nr. kierunkowy - wpisujemy 48

Telefon - podajemy 9-cyfrowy numer telefonu

Płeć - wybieramy płeć

Data urodzenia - podajemy datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD (R - rok, M - miesiąc, D - dzień), lub wybieramy datę za pomocą okna z kakendarzem

Obywatelstwo -  z listy wybieramy Polskie (uwaga: powyżej pojawi się pole do wpisanie numeru PESEL, jednak pole te nie jest obowiązkowe!)

 

b. Adres

Kraj - z listy wybieramy: Polska

Województwo - z listy wybieramy województwo

Miasto - wpisujemy nazwę miasta

Ulica - wpisujemy nazwę ulicy

Numer domu mieszkania - podajemy numer domu i mieszkania

Kod pocztowy - podajemy kod pocztowy

 

c. Inne

Klub - wpisujemy nazwę swojego klubu lub zostawiamy puste pole

Rozmiar koszulki - z listy wybieramy rozmiar koszulki

 

Klikamy przycisk "NASTĘPNE"

 

 

 

KROK 4

 

 

Klikamy przycisk "NASTĘPNE"

 

 

KROK 5

 

Zaznaczamy wymagane zgody, trzecia zgoda jest dobrowolna. 4 pole prosimy zaznaczyć jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę. Klikamy przycisk "NASTĘPNE"

 

 

 

 

 

KROK 6

 

 

Zostajemy przeniesieni do panelu płatności elektronicznych. Wybieramy dogodną opcję i dokonujemy opłaty startowej

 

 

 

 

 

UWAGA!

Osoby, które rozpoczęły proces rejestracji lecz z różnych względów jej nie dokończyły i otrzymują komunikat, że adres e-mail jest już zajęty proszone są o kliknięcie w kroku 2 czerwonego napisu "Zaloguj się". Po wpisaniu danych logowania (adres e-mail oraz hasło) otrzymają Państwo opcję ponownego wypełnienia formularza.

 

W przypadku dalszych trudności prosimy o kontakt.